Program Moje Ciepło - jak otrzymać dotację na pompy ciepło

W niniejszym artykule, w którym przedstawimy program „Moje Ciepło” – innowacyjną inicjatywę wspierającą przejście na bardziej ekologiczne i wydajne źródła energii w Polsce. Program ten skupia się na zachęcaniu mieszkańców do korzystania z odnawialnych źródeł ciepła, w szczególności pompy ciepła, jako alternatywy dla tradycyjnych źródeł ogrzewania. W ciągu ostatnich dziesięcioleci coraz większą uwagę poświęca się ochronie środowiska i redukcji emisji gazów cieplarnianych, które są główną przyczyną zmian klimatycznych. Polska, jako kraj uzależniony głównie od paliw kopalnych, stoi przed wyzwaniem ograniczenia emisji CO2 i przekształcenia swojego sektora energetycznego w bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska. W tym kontekście, dofinansowanie „Moje Ciepło” wchodzi na scenę jako ważna inicjatywa, prowadzona przez odpowiednie instytucje i organizacje rządowe, z myślą o wsparciu osób fizycznych w modernizacji systemów grzewczych. Jednym z głównych celów programu jest zwiększenie wykorzystania pomp ciepła jako bardziej efektywnego i ekologicznego źródła ciepła do ogrzewania budynków. W dalszej części artykułu dowiesz się, jakie korzyści płyną z korzystania z pomp ciepła, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację „Moje Ciepło” oraz jakie kroki podjąć, aby skorzystać z tej wsparcia finansowego. Poznamy także wymagane dokumenty, procedury oraz dostępne formy dofinansowania, które mogą znacznie obniżyć koszty inwestycji w pompę ciepła. Warto podkreślić, że program „Moje Ciepło” ma nie tylko pozytywny wpływ na środowisko, ale także przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji, zwiększenia komfortu cieplnego w naszych domach oraz poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Zapraszamy do lektury, aby zgłębić temat inicjatywy „Moje Ciepło” i dowiedzieć się, jak skorzystać z tej unikalnej okazji, aby przyczynić się do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko naturalne i stworzyć bardziej zrównoważony i przyjazny dla przyszłych pokoleń świat.

Moje Ciepło – dofinansowanie. Na co, ile, dla kogo?

Beneficjentami są osoby fizyczne, które spełniają określone dla programu Moje Ciepło warunki dotyczące swojego budynku. Program Moje Ciepło to dofinansowanie do pompy ciepła dla nowych domów. Musi więc to być nowy budynek mieszkalny jednorodzinny, w którym nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed 1 stycznia 2021 roku, lub złożono takie zawiadomienie lub wniosek po tej dacie. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego. Program „Moje Ciepło” oferuje dofinansowanie w formie dotacji, które wynosi od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych, ale nie przekracza 21 tysięcy złotych na jedną inwestycję. Ostateczna wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup i montaż nowych pomp ciepła, które wykorzystywane są do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (CWU) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, spełniających najwyższe normy.

 

Moje Ciepło – gdzie złożyć wniosek

 

Jednym z ważnych aspektów programu jest jego ciągły nabór wniosków, który trwa od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Dzięki temu właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych mają możliwość skorzystania z dofinansowania w dogodnym dla siebie terminie. Strona temu poświęcona to https://mojecieplo.gov.pl/.

 

Moje Ciepło – jak złożyć wniosek

 

Wymagane załączniki do wniosku w ramach „Moje Ciepło” programu otrzymać dotację na pompę ciepła w nowym domu obejmują szereg dokumentów i informacji, które potwierdzają spełnienie warunków programu oraz są niezbędne do oceny i rozpatrzenia wniosku. Dostarczenie kompletnych załączników jest kluczowe dla uzyskania dofinansowania na zakup i montaż nowej pompy ciepła. Przede wszystkim, wnioskodawca musi przedstawić pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy swojego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Jeśli proces budowy został już zakończony, należy załączyć zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Kolejny dokument to charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym wskaźnik EP powinien być wyliczony dla wszystkich urządzeń grzewczych, w tym dla pompy ciepła. Dodatkowo, należy załączyć protokół odbioru, który potwierdza poprawne wykonanie instalacji pompy ciepła. Faktura lub równorzędny dokument księgowy, wskazujący na wnioskodawcę jako nabywcę lub odbiorcę, także jest konieczny. Wnioskodawca musi dostarczyć potwierdzenie dokonania płatności za zakup i montaż pompy ciepła, które jednoznacznie powiązane jest z fakturą. W przypadku posiadania karty dużej rodziny, wnioskodawca powinien przedstawić skan obu stron karty. Jeśli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem budynku, konieczne jest oświadczenie o posiadaniu zgody współwłaściciela lub wszystkich współwłaścicieli. W przypadku wystawienia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie, należy załączyć odpowiedni dokument potwierdzający to upoważnienie. Oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym jest konieczne w przypadku, gdy osoba wskazana jako nabywca różni się od wnioskodawcy. Jeśli występują dodatkowe okoliczności, takie jak konieczność dostarczenia dokumentacji geologicznej dla gruntowej pompy ciepła, wnioskodawca musi przedstawić odpowiednie załączniki. Podsumowując, załączniki do wniosku w programie „Moje Ciepło” stanowią istotne elementy, które muszą zostać dostarczone w celu ubiegania się o dofinansowanie na zakup i montaż nowej pompy ciepła. Kompletna dokumentacja jest kluczowa dla skutecznego rozpatrzenia wniosku i uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu.

 

Moje Ciepło wniosek – jak jest rozpatrywany?

 

W procesie rozpatrywania wniosków w ramach programu „Moje Ciepło” przewiduje się szereg etapów, które mają na celu dokładną i staranną ocenę każdej aplikacji. To kompleksowy proces, który wymaga dokładności i zaangażowania ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Pierwszym etapem jest rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚiGW. W ciągu zaledwie 3 dni roboczych od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę, aplikacja zostaje zarejestrowana i włączona do procesu oceny. Następny etap to ocena wniosku pod kątem kryteriów dostępu i jakościowych. Ten złożony proces wymaga starannej analizy wniosku i dokładnego sprawdzenia spełnienia wymaganych kryteriów programu „Moje Ciepło”. Na ten cel przewidziano do 60 dni roboczych od daty rejestracji wniosku. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków programu priorytetowego, zostaje odrzucony z dalszego postępowania. W sytuacji, gdy brakujące informacje lub dokumenty są konieczne, Wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. Po uzupełnieniu wniosku, następuje ponowna ocena pod kątem kryteriów dostępu i jakościowych, na którą przewidziano kolejne 10 dni roboczych. Kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych jest kluczowym etapem, który zapewnia, że proces oceny przebiega rzetelnie i zgodnie z ustalonymi standardami. Na ten cel przewidziano do 20 dni roboczych od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych. Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, aplikacja jest umieszczana na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. To ogromny sukces dla wnioskodawcy, ponieważ oznacza to zbliżający się etap finalizacji. Kolejnym krokiem jest podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji, co otwiera drogę do oficjalnego zawiadomienia Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji. Finalnym etapem jest zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji, co formalnie potwierdza przyznanie dotacji i umożliwia rozpoczęcie realizacji projektu. Proces rozpatrywania wniosków w ramach programu „Moje Ciepło” jest skomplikowanym i starannie nadzorowanym procesem, który ma na celu wyłonienie najbardziej odpowiednich i zasługujących wnioskodawców. Dzięki temu program wspiera rozwój ekologicznych i efektywnych źródeł ciepła, przyczyniając się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia w naszych domach.

Jeśli potrzebujesz usługi montażu lub serwisu klimatyzacji i pomp ciepła, zapoznaj się z naszą ofertą:

Montaż klimatyzacji Warszawa | Serwis klimatyzacji Warszawa

Montaż pomp ciepła Warszawa | Serwis pomp ciepła Warszawa

Informacje kontaktowe

Działamy na terenie województwa mazowieckiego

Warszawa Ursynów, Mokotów, Żoliborz, Bielany, Wola, Białołęka i pozostałe dzielnice a także Piaseczno, Konstancin, Pruszków, Wyszków, Płońsk, Sochaczew, Mińsk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki, Siedlce.

 

Zadaj nam pytanie. Oddzwonimy.
Kontakt

Telefon